Tutoriels

Comment nettoyer votre historique Youtube sur Android

Comment nettoyer votre historique Youtube sur Android

Il est facile de trouver et de nettoyer votre historique Youtube et on vous recommande de le faire régulièrement. Si vous prêtez votre Smartphone à quelqu’un et qu’il fouine dans votre application Youtube, on ne veut surtout pas qu’il trouve les vidéos telles que celles de Taylor Swift ou que vous aimez les vidéos de chat alors que vous affirmez que vous les détestez.

Comment supprimer l’historique de Youtube

L’historique de Youtube se trouve dans l’onglet Historique de l’application. Vous pouvez supprimer totalement l’historique en cliquant sur l’icône de réglage sur le coté supérieur droit et en sélectionnant Nettoyer l’historique. Dans les anciennes versions, on pouvait supprimer individuellement les vidéos dans l’historique, mais cette option a disparue. Au lieu, il faudra passer par Chrome si on veut pouvoir le faire.

youtube history clearing

Arrêter temporairement l’enregistrement de l’historique Youtube

Si vous êtes sur votre Desktop, vous pouvez également arrêter temporairement l’enregistrement de l’historique. Ainsi, aucune de vos vidéos n’apparaitra dans la liste. Vous pouvez le faire dans les réglages et vous pouvez également activer la fonction SafeSearch pour éviter que vos enfants ne puissent regarder des vidéos sensibles. Si vous utilisez la version Desktop de Youtube, alors ces réglages se trouveront dans le gestionnaire de vidéos.

youtube search history

1 Comment

  • c9n, honnan a k. anyje1bf3l van pe9nze okos tlnefoera, ha ilyen szinten van ge1zban valaki, mie9rt kf6lt egye1ltale1n ilyen dolgokra? 1. Mert a hardvert egyszer kell megvenni. 2. Mert aki szege9ny az df6gf6ljf6n meg e9s me9g csak re9szben se juthasson hozze1 ahhoz, amivel naponta szembesfcl a rekle1mte1ble1kon e9s a rekle1mokon keresztfcl, be1rhove1 is megy?De az, hogy valaki hogyan tud mege9lni havi 47 ezerből mindig azok nem e9rtik, akik havi 300-bf3l sem tudnak. Pedig szemmel le1thatf3an valahogy meg tudnak, kfclf6nben fekete autf3k ezrei lepne9k el hf3nap ve9ge9n a lakf3telepeket e9s tolne1k be a tepsibe az e9hhale1lt halt embereket. De ne mondja me1r nekem senki, hogy akinek telik okos tlnefoera, (ugye ezek is kb 30000-től indulnak) annak nincs mondjuk havi pe1r sze1z forintja appok ve1se1rle1se1ra? Ke9pzeld, nem telik. Van, aki autf3t vesz a spf3rolt pe9nze9ből e9s benzinre me1r nem telik, van, aki okostelefont e9s alkalmaze1sokra nem telik. Sokszor me9g arra sem, hogy pe1r ezer forinttal feltf6ltse az egyenlege9t. Akkor ha pe9nze van inke1bb azt fogja feltf6lteni. Na jf3 me9g a mobil netet is fizetnem kell ajaj Az is havi 2000Ft. 500Mb. Na jf3 kezdem sze9gyellni magam… Na le1tod. Me1r meg ekf6zben wifit lop, mert sze1me1ra a mobilnet is megfizethetetlen. Gondolkozz, mielőtt edte9lkezel! Ez a te9ma hosszabb vite1t is mege9r, mindenesetre maradjunk annyiban, hogy a warezolok nagy re9sze megtehetne9, hogy megveszi azt, amit letf6lt, de minek is tegye??? Az e1llam is megtehetne9, hogy annyira emeli fel a minime1lbe9r f6sszege9t, mint Luxemburgban e9s emiatt Hc1THA majd keve9sbe9 lesznek hajlamosak kfclf6nbf6ző csale1sokra a magyarok. De valahogy SENKINEK nem akarf3dzik megtenni az első le9pe9st.Ilyenkor a legkf6nnyebb azt mondani, hogy mikor van egy naprf3l napra egyre gyarapodf3 liste1d, hogy ha pe9nzed LENNE mikre kf6ltene9l, mint – kifizetne9d a hiteleidet – venne9l egy autf3t – elkf6ltf6zne9l 30 e9vesen ve9gre szfcleidtől e9s csale1dot alapedtane1l. – megműttetne9d a se9rvedet – megcsine1ltatne1d a fogsorodat – le9zeresen megműttetne9d a 10 dioptrie1dat – elkezdene9l valamit sportolni – a dre1ge1bb, de ege9szse9gesebb e9lelmiszert venne9d meg a boltban – ne9ha tale1n me9g nyaralni is elmenne9l, legale1bb belff6ldf6n valahova.e9s ve9gtelen a lista.De te vegye9l inke1bb csak digite1lis biteket, he1tha megnyugszik a lelkiismereted. ez a kor me1r nem ige9nyli a szolge1ltate1saikat e9s az arra re1rakott plusz pe9nzek behajte1se1t. Me1r hogyne ige9nyelne9. Az internet tfal naggye1 nőtte ki mage1t ahhoz, hogy EGYENLŐ FELTc9TELEKKEL lehessen hirdetni. Itt jf6nnek ke9pbe a kiadf3k.Egy tehetse9gtelen Disney szte1r vagy egy tehetse9gtelen Megaszte1ros nagyse1grendekkel nagyobb le1togatottse1got e9r el YouTube-on, mint egy e1tlag ember, aki veszettfcl jf3l be1nik valamilyen hangszerrel, vagy e9ppen te9nyleg gyf6nyf6rű hangja van (stfadif3 meg hangme9rnf6kf6k ne9lkfcl is). c9s ez szerintem nincs edgy jf3l.A kiadf3k e1ltal keltett felhajte1s elnyomja a feltf6rekvő tehetse9geket.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Androidra sur Facebook